Notowania

BORYSZEW: strona spółki
11.07.2019, 16:18

BRS Zawarcie transakcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Impexmetal S.A. w II terminie

Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 17 maja 2019 roku, raportu bieżącego nr 31/2019 z dnia 14 czerwca 2019 roku, raportu bieżącego nr 32/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, raportu bieżącego nr 33/2019 z dnia 21 czerwca 2019 roku oraz raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 9 lipca 2019 roku, zawiadamia, że w wyniku ogłoszonego w dniu 17 maja 2019 roku przez Boryszew S.A. wraz z następującymi podmiotami: Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółką SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (działając wspólnie jako Wzywający) wezwania na sprzedaż akcji spółki Impexmetal S.A., Impexmetal S.A. (podmiot zależny od Boryszew S.A.) zawarła w dniu 11 lipca 2019 roku transakcję kupna 7.142.741 akcje Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie po cenie 4,25 złote (cztery złote dwadzieścia pięć groszy) za 1 (jedną) akcję Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie.
Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej, nastąpi w dniu 16 lipca 2019 roku.

Inne komunikaty