Notowania

HRL Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 11 lipca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Pana Konrada Mroczka, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Pana Konrada Mroczka w dniu 10 lipca 2019 roku 384.584 akcji imiennych serii F Emitenta. Transakcji dokonano poza systemem obrotu.
Pan Konrad Mroczek.pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty