Notowania

HANDLOWY: strona spółki
11.07.2019, 17:46

BHW Zdarzenie mające wpływ na wyniki finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. w II kwartale 2019 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenia MAR). W trosce o pełną informację dla akcjonariuszy Banku Handlowego w Warszawie S.A. („Bank”) oraz zapewnienie rzetelnej komunikacji uczestnikom rynku kapitałowego, Zarząd Banku, w nawiązaniu do raportu Banku o numerze 23/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r. dotyczącego wypowiedzenia umów kredytowych jednemu z klientów z segmentu Bankowości Przedsiębiorstw („Klient”), informuje o podjętych decyzjach istotnie wpływających na wyniki finansowe Banku w II kwartale 2019 r. W związku z trwającym procesem restrukturyzacji Klienta, Bank podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizującego, którego wielkość szacuje się na 53 mln zł, skutkującego obniżeniem wyniku finansowego netto Banku w II kwartale 2019 r. Kwota ekspozycji związanej z finansowaniem Klienta na dzień 11 lipca 2019 r. wynosi 124,5 mln zł.

Inne komunikaty