Notowania

KGL: strona spółki
12.07.2019, 7:10

KGL Szacunkowe skonsolidowane przychody za I półrocze 2019 r.

Zarząd Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach informuje, że szacunkowe skonsolidowane łączne przychody Grupy KGL ze sprzedaży za I półrocze 2019 r. wyniosły 202,6 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie w roku ubiegłym o ok. 8%.
Szczegółowe informacje na temat szacunkowych wyników (w tym w podziale według segmentów działalności oraz wg. kwartałów) przedstawiono w załączeniu. Przedstawione dane nie zostały zweryfikowane przez audytora. Zgodnie z opublikowanym harmonogramem Emitent przekaże do wiadomości publicznej skonsolidowany raport okresowy za I półrocze 2019 roku w dniu 27 września 2019 roku

Załączniki

Inne komunikaty