Notowania

QUB Zawarcie umowy ramowej w zakresie portingu i dystrybucji gier Vivid Games S.A. na platformie Nintendo Switch.

Zarząd QubicGames S.A. („QubicGames”, „Spółka”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 11 lipca 2019 z Vivid Games S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Vivid Games”) umowy ramowej w zakresie portingu i dystrybucji gier Vivid Games na platformie Nintendo Switch („Umowa”).
Na podstawie Umowy Spółka przygotuje przeznaczone do dystrybucji na platformie Nintendo Switch wersje (tzw. porty) gier z segmentu mid-core: Space Pioneer i Gravity Rider Zero oraz 6 wybranych gier z segmentu casual. Gry będą publikowane na platformie Nintendo Switch na kontach QubicGames i Vivid Games zarządzanych przez Spółkę. Umowa pozostawia możliwość rozszerzenia listy gier o kolejne tytuły w późniejszym okresie. Pierwsze tytuły trafią do dystrybucji na platformie Nintendo Switch jeszcze w 2019 roku. O dokładnych terminach premier Spółka będzie informować w odrębnych raportach bieżących oraz raportach okresowych.

Inne komunikaty