Notowania

DECORA: strona spółki
12.07.2019, 13:56

DCR Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 5 września 2019 r.

Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 5 września 2019 roku
o godzinie 11.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a. Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20).

Załączniki

Inne komunikaty