Notowania

PGNIG: strona spółki
12.07.2019, 14:01

PGN Zawarcie umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway AS udziału w koncesjach wydobywczych od Wellesley Petroleum AS

Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. („PGNiG”, „Emitent”) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 roku Zarząd PGNiG Upstream Norway AS („PUN”) – spółki zależnej Emitenta – zawarł umowę zakupu udziałów w koncesjach na Norweskim Szelfie Kontynentalnym od Wellesley Petroleum AS („Umowa”).
Umowa obejmuje zakup 20% udziałów w licencjach PL636 i PL636B („Licencje”) od Wellesley Petroleum AS, zawierających złoże Duva. Operatorem złoża jest Neptune Energy Norge, który posiada 30% udziałów. Pozostali partnerzy to Idemitsu Petroleum Norge (30%) oraz Pandion Energy (20%). Strony objęły wartość transakcji tajemnicą handlową. Duva jest złożem gazowo-ropnym zlokalizowanym na Morzu Północnym, w odległości 6 km od złoża Gjøa, którego operatorem jest Neptune Energy Norge. Złoże znajduje się na koncesji PL636 i zostało udokumentowane poprzez odwiert poszukiwawczy w 2016 roku. Od tego czasu trwały intensywne prace dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania złoża. Zgodnie z danymi Norweskiego Dyrektoriatu Naftowego udokumentowane zasoby wydobywalne złoża Duva wynoszą ok. 8,4 mld m3 gazu, 3,7 mln m3 ropy naftowej oraz 1 mln ton NGL. Obecnie Duva znajduje się w fazie przygotowania do produkcji. Plan zagospodarowania złoża został zatwierdzony przez norweskie Ministerstwo Ropy i Gazu w czerwcu 2019 roku. Plan zakłada wykonanie co najmniej trzech odwiertów wydobywczych i podłączenie ich do platformy Gjøa. Wykorzystanie istniejącej infrastruktury produkcyjnej znacząco obniża koszty oraz skraca proces inwestycyjny, który będzie kontynuowany w latach 2019-20. Uruchomienie produkcji ma nastąpić pod koniec 2020 roku. Zgodnie z aktualnymi danymi operatora złoża, maksymalne wydobycie ma wynieść 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy i gazu. Wydobycie gazu, w części przypadającej na PUN, ma wynieść 0,13 mld m3 gazu rocznie. Zakup Licencji jest elementem Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku, opublikowanej raportem bieżącym nr 19/2017 z dnia 13 marca 2017 roku. Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w tym uzyskania wymaganych zgód korporacyjnych i zgód administracyjnych w Norwegii.

Inne komunikaty