Notowania

FKD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 01.07.2019 r.

Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. z siedzibą w Paproci („Emitent”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 1 lipca 2019 r.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-07-16
FKD Spłata kredytu inwestycyjnego
0,20
0,00
2019-07-12
FKD Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZA Wierzyciel S.A. w dniu 01.07.2019 r.
0,19
0,00
2019-06-26
FKD Raport Roczny Jednostkowy i Skonsolidowany za rok obrotowy 2018
0,22
0,00
2019-06-04
FKD Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
0,22
0,00
2019-04-15
FKD Zawarcie znaczącego kontraktu.
0,21
-2,33
2019-03-28
FKD Zakończenie subskrypcji akcji serii E
0,17
+1,45
2019-03-08
FKD Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zakładowego Spółki
0,17
-10,92
2019-03-05
FKD Zawarcie znaczącego kontraktu.
0,21
-19,05
2019-01-30
FKD Zawarcie znaczącego kontraktu.
0,27
-7,41
2018-11-26
FKD Przetarg na budowę magazynu soli w Trąbkach Wielkich
0,21
-4,76