Notowania

JUJUBEE: strona spółki
12.07.2019, 14:14

JJB Transakcje na akcjach dokonane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Jujubee S.A. Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęły do Spółki zawiadomienia od Panów: Michała Stępnia - Prezesa Zarządu oraz Macieja Kulińskiego, Szymona Kulińskiego i Macieja Ducha - członków Rady Nadzorczej o dokonaniu transakcji na akcjach Spółki.
Dokumenty notyfikacji w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty