Trwa ładowanie...
bEhVmDNN

Notowania

BALTICON: strona spółki
12.07.2019, 14:28

BLT Planowane połączenie spółki Balticon Contenedores S.L. ze spółkami Balticon Depot sp. z o.o. oraz spółką Balticon Service sp. z o.o. (decyzje Walnego Zgromadzenia Balticon Contenedores S.L.)

Zarząd BALTICON S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, iż w ramach planowanego transgranicznego połączenia spółki zależnej Emitenta tj. Balticon Contenedores S.L., spółki prawa hiszpańskiego, z siedzibą w Valencii, Hiszpania ze spółkami Balticon Depot sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz Balticon Service sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2019) w dniu 11 lipca 2019 r. Emitent wykonując uprawnienia Walnego Zgromadzenia (Junta General de la Sociedad) spółki Balticon Contenedores S.L. podjął decyzje o przyjęciu jako bilansów połączenia bilansów spółek Balticon Contenedores S.L., Balticon Depot sp. z o.o. oraz Balticon Service sp. z o.o. sporządzonych na dzień 1 kwietna 2019 r. oraz o przyjęciu w całości bez zastrzeżeń Planu Połączenia Transgranicznego z dnia 28 maja 2019 r. i zatwierdzeniu połączenia przez przejęcie przez spółkę Balticon Contenedores S.L. spółek Balticon Depot sp. z o.o. oraz Balticon Service sp. z o.o., a także o wyborze objęcia ww. połączenia transgranicznego specjalnym systemem podatkowym przewidzianym w Rozdziale VII hiszpańskiej ustawy 27/2014, z dnia 27 listopada, o podatku dochodowym od osób prawnych.

Inne komunikaty

bEhVmDOv