Notowania

BUMECH: strona spółki
12.07.2019, 14:36

BMC Odpowiedź na pytania Akcjonariusza

Bumech S.A. (dalej: Spółka, Emitent) podaje do publicznej wiadomości treść odpowiedzi na pytania Akcjonariusza zadane w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2019 roku:
1. Jakie są powiązania osobowe członków Zarządu spółki BUMECH S.A. ze spółką Grottech? Żaden z Członków Zarządu Bumech S.A. nie posiada powiązań osobowych zarówno ze spółką Grottech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak również ze spółką Grottech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. 2. Jakie usługi wykonuje M Project sp. z o.o. oraz spółka Eltix na rzecz Bumech S.A.? Spółka nie dostrzega związku pomiędzy uchwałami będącymi przedmiotem Walnego Zgromadzenia, a pytaniem Akcjonariusza. Niemniej, Spółka informuje, że zarówno w roku 2018, jak również według stanu na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi spółka M Project sp. z o.o. oraz spółka Eltix nie świadczy na rzecz Bumech S.A. żadnych usług.

Inne komunikaty