Notowania

GKSKAT: strona spółki
12.07.2019, 15:24

GKS Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A.

GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 sierpnia 2019 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach.
Załączniki: 1. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 2. Projekty uchwał NWZ 3. Formularz do wykonania prawa głosu przez pełnomocnika 4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ

Załączniki

Inne komunikaty