Notowania

NST Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 15 lipca 2019 roku

Zarząd NESTMEDIC S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent", „Spółka”) przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wznowionym po przerwie, które odbyło się w dniu 15 lipca 2019 roku (dalej „ZWZ”).
1. Patrycja Wizińska liczba głosów przysługujących na ZWZ – 924.550, udział w głosach na ZWZ – 35,82 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 13,54 proc. 2. Leonarto sp. z o. o. liczba głosów przysługujących na ZWZ – 695.293, udział w głosach na ZWZ – 26,94 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 10,18 proc. 3. Krzysztof Dynowski liczba głosów przysługujących na ZWZ – 304.000, udział w głosach na ZWZ – 11,78 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 4,45 proc. 4. Jacek Szkurłat liczba głosów przysługujących na ZWZ – 300.000, udział w głosach na ZWZ –11,62 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 4,39 proc. 5. Dawid Sukacz liczba głosów przysługujących na ZWZ – 291.000, udział w głosach na ZWZ – 11,27 proc., udział w ogólnej liczbie głosów – 4,26 proc.

Inne komunikaty