Notowania

SELENAFM: strona spółki
16.07.2019, 12:49

SEL Przedłużenie umowy kredytowej z bankiem ROSBANK przez podmiot zależny.

W nawiązaniu do raportów bieżących 20/2018 i 22/2018, Zarząd Spółki Selena FM S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym otrzymał wiadomość o podpisaniu przez spółkę zależną - Selena Vostok OOO (Spółka zależna) z bankiem ROSBANK (Bank) aneksu do umowy kredytowej z dnia 15.08.2018 roku.
Zawarty aneks do umowy kredytowej przedłuża okres udostępnienia kredytu dla Spółki zależnej do 30.06.2020 roku. Inne istotne warunki udzielonego kredytu pozostają bez zmian. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w związku z przedłużeniem okresu kredytowania, Emitent wystawi nową gwarancję na zabezpieczenie należności Banku z tytułu umowy kredytowej Spółki zależnej. O ustanowieniu zabezpieczenia Emitent poinformuje w odrębnym raporcie, po zaistnieniu zdarzenia.

Inne komunikaty