Notowania

FOR Zawarcie przez UF GAMES S.A. umowy na port i wydanie gry UBOAT na Nintendo Switch

Zarząd Forever Entertainment S. A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 17.07.2019 r. spółka powiązana z Emitentem tj. UF Games S.A. z siedzibą w Warszawie ("UF GAMES") zawarła z PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – twórcami - umowę na mocy której UF GAMES zobowiązała się do wykonania portu i wydania gry UBOAT na konsoli Nintendo Switch. Gra zostanie wydana przy współpracy z Forever Entertainment S. A.
Planowany termin premiery gry na konsoli Nintendo Switch to Q4 2019/Q1 2020. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty