Notowania

FOR Sprostowanie omyłki z raportu 73/2019 z dnia 18.07.2019

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że w raporcie nr 73/2019 z dnia 18.07.2019 nastąpiła oczywista omyłka pisarska.
Omyłka polegała na błędnie wskazanej siedzibie spółki Forever Entertainment. S.A. Było: Zarząd Forever Entertainment S. A. z siedzibą w Warszawie Winno być: Zarząd Forever Entertainment S. A. z siedzibą w Gdyni Pozostała treść raportu bieżącego pozostaje bez zmian.

Inne komunikaty