Notowania

EKOPOL: strona spółki
22.07.2019, 8:43

EGH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 20-07-2019

Ekopol Górnośląski Holding SA prezentuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZA w dniu 20-07-2019 , z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów, oraz ogólnej liczbie głosów na NWZA .

Załączniki

Inne komunikaty