Notowania

MEDICALG: strona spółki
22.07.2019, 13:52

MDG Powołanie nowego Członka Zarządu Medicalgorithmics S.A.

Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 22 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Maksymiliana Sztandera w skład Zarządu Spółki, powierzając mu od dnia powołania pełnienie funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych.
Pan Maksymilian Sztandera jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na wydziale Ekonomii oraz dyplomowanym biegłym rewidentem, numer wpisu 13074. Od sierpnia 2015 r. jest Dyrektorem Finansowym Spółki, od września 2014 r. był zastępcą Dyrektora Finansowego Spółki. W okresie od dnia 7 września 2017 roku do dnia 21 września 2018 roku pełnił w Spółce funkcję Członka Zarządu ds. Finansowych. Wcześniej pracował w firmach KPMG, AIG/Lincoln, Novum oraz VGD. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Maksymilian Sztandera nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub jako członek organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych, jak również nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Inne komunikaty