Notowania

BPN wstępne wyniki za II kwartał 2019 r.

Zarząd BLACK POINT S.A. informuje o wstępnych, szacunkowych wynikach finansowych za II kwartał roku obrotowego 2019, tj. za okres 01.04.2019 r. - 30.06.2019 r.:
Dane jednostkowe: Przychody: 5,50 mln PLN, wobec 5, 97 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 0,59 mln PLN, wobec 0,81 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 0,27 mln PLN, wobec 0,47 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 2,73 mln PLN, wobec 0,41 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dane skonsolidowane: Przychody: 12,38 mln PLN, wobec 11, 99 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBITDA: 0,74 mln PLN wobec 1,07 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, EBIT: 0,36 mln PLN wobec 0,68 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego, Zysk netto: 0,27 mln PLN wobec 0,59 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Wpływ na wyniki jednostkowe II kwartału 2019 r. mają spadkowy trend sprzedaży asortymentu kartridży do drukarek atramentowych wynikający ze zmieniających się tendencji konsumenckich oraz spadki sprzedaży w kanale retail wynikające z ograniczenie handlu w niedzielę. Wpływ na poziom zysku jednostkowego netto ma wartość dywidendy należnej od Spółki zależnej Eco Service Sp. z o.o. o wartości 2,5 mln PLN. Spółka podkreśla, że przedstawiane dane stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Ostateczne wyniki zostaną opublikowane wraz z raportem za II kwartał 2019 r. Publikacja raportu przewidziana jest na 9 sierpnia 2019 roku. Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 17 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego osiągniętych przez Emitenta oraz Grupę Kapitałową.

Inne komunikaty