Notowania

AQT Informacja o zmianie nazwy Spółki AQT Water S.A.

Zarząd AQT Water S.A ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 22 lipca 2019 r. otrzymał informację, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał rejestracji zmiany nazwy Spółki z dotychczasowej - AQUATECH S.A. na AQT Water S.A.
Zmiana nazwy podyktowana jest realizacją strategii spółki w zakresie rozwoju (oprócz istniejących już technologii oczyszczania ścieków bytowych) technologii gromadzenia oraz oczyszczania ścieków szarych oraz wody deszczowej do celów bytowych, co ma związek ze wzrastającymi problemami krajów unijnych w dostępie do wody.

Inne komunikaty