Trwa ładowanie...
bEgXEKIB

Notowania

CRS Zmiany w składzie Zarządu Copernicus Securities S.A.

Copernicus Securities S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 23 lipca 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania na Prezesa Zarządu Spółki Pana Piotra Jakubowskiego. Objęcie funkcji Prezesa Zarządu Spółki przez Pana Piotra Jakubowskiego nastąpi po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka informuje, że Rada Nadzorcza postanowiła wystąpić niezwłocznie do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o wyrażenie zgody na powołanie Pana Piotra Jakubowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.
O dniu objęcia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Piotra Jakubowskiego Spółka poinformuje w oddzielnym raporcie. Copernicus Securities S.A. informuje również, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 23 lipca 2019 r. odwołała z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Panią Joannę Sikorską oraz Członka Zarządu Panią Jolantę Krzyżanowską, jednocześnie powołując Pana Grzegorza Droszcz na funkcję Członka Zarządu Spółki. Ponadto, Rada Nadzorcza Copernicus Securities S.A. w dniu 23 lipca 2019 r. działając na postawie art. § 390 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. e) Statutu Copernicus Securities S.A. oddelegowała Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Witkowskiego do wykonywania czynności Członka Zarządu na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Załączniki

Inne komunikaty

bEgXEKJj