Notowania

AZTEC: strona spółki
25.07.2019, 10:21

AZC Zakończenie negocjacji i zawarcie istotnej umowy

Zarząd Aztec International S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 05/2019 z dnia 03.06.2019 r. informuje o zakończeniu procesu negocjacji z międzynarodowym holdingiem Würth Oy i Ferrometal Oy z siedzibą w Finlandii. W dniu 25.07.2019 r. Zarząd otrzymał podpisany kontrakt, którego przedmiotem umowy będzie dostawa przez Spółkę szerokiej gamy akcesoriów budowlanych.
Wartość kontraktu wynosi 2 200 000 EUR. Okres obowiązywania kontraktu obejmuje 2 lata (styczeń 2020 – grudzień 2021).

Inne komunikaty