Notowania

IDH: strona spółki
25.07.2019, 14:37

IDH Zawarcie umowy na dostawę i montaż specjalistycznej linii technologicznej

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. "Spółka", informuje, że w dniu 25 lipca 2019 r. zawarł umowę na dostawę i montaż specjalistycznej linii technologicznej do zakładu produkcyjnego.
Termin realizacji dostawy i montażu linii technologicznej został określony na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Całkowita cena netto dostarczanej linii technologicznej to wartość 13.746.300,00 zł, słownie: trzynaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta złoty netto. Gwarancja jakości została określona w umowie na 24 miesiące.

Inne komunikaty