Notowania

AFHOL: strona spółki
26.07.2019, 13:44

AFH Złożenie wniosku o licencję EMI przez Aforti, UAB

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 16/2019 z dn. 09.07.2019 r. dot. rejestracji spółki zależnej Aforti, UAB z siedzibą w Wilnie (dalej: „Aforti, UAB”, „Spółka Zależna”), przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 lipca 2019 r. Spółka Zależna złożyła wniosek o udzielenie licencji instytucji pieniądza elektronicznego EMI (ang. E-Money Institution) do litewskiej instytucji nadzoru rynku finansowego.
Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu Spółki Zależnej, proces uzyskania licencji może potrwać od 3 do 12 miesięcy, zaś jego ostateczna długość związana jest z opracowaniem dodatkowych dokumentów, o które instytucja nadzoru na Litwie może dodatkowo poprosić. Uzyskanie licencji instytucji EMI umożliwiłoby Aforti, UAB prowadzenie obsługi transakcji pieniądza elektronicznego m.in. przelewów na rachunki osób trzecich oraz obsługę kart i rachunków płatniczych. Emitent poinformuje o uzyskaniu w/w licencji odrębnym komunikatem bieżącym

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-02
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – wrzesień 2019 r.
15,00
+40,00
2019-09-26
AFH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 października 2019 roku
18,50
+8,11
2019-09-26
AFH Uchwała Zarządu Spółki ws. wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022
14,40
0,00
2019-09-03
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – sierpień 2019 r.
16,40
-1,83
2019-08-02
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – lipiec 2019 r.
15,00
0,00
2019-07-26
AFH Złożenie wniosku o licencję EMI przez Aforti, UAB
12,40
-1,61
2019-07-09
AFH Rejestracja spółki zależnej Aforti UAB
9,55
+4,19
2019-07-02
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – czerwiec 2019 r.
9,00
+3,33
2019-07-01
AFH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
9,85
-1,02
2019-06-04
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – maj 2019 r.
10,00
0,00