Notowania

ARI: strona spółki
26.07.2019, 19:41

ARI Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA w dniu 23 lipca 2019 r.

Zarząd Agencji Rozwoju Innowacji S.A. _"Emitent", "Spółka"_ przekazuje wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki z dnia 23.07.2019 r. posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu:
1. Szymon Gawryszczak – 2 241 553 akcji, co uprawniało do 4 483 106 głosów na WZA, stanowiących 15,98% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 48,41% głosów na WZA. 2. Venture Inc S.A. – 3 397 011 akcji, co uprawniało do 4 319 886 głosów na WZA, stanowiących 15,40% głosów w ogólnej liczne głosów w Spółce oraz stanowiących 46,65% głosów na WZA.

Inne komunikaty