Trwa ładowanie...
bDoDQPvp

Notowania

KPI zakup pakietu wierzytelności gospodarczych

Zarząd Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. informuje, iż w dniu 27 lipca 2019 roku Emitent podpisał umowę zakupu pakietu wierzytelności w liczbie blisko 1000 sztuk z tytułu umów sprzedaży oprogramowania dla firm. Wierzytelności zostały zakupione od polskiej spółki będącej częścią firmy międzynarodowej, producenta specjalistycznego oprogramowania. Łączna wartość nominalna wierzytelności to 1.085.670,34 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych) plus należne odsetki.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji ze względu na jej znaczącą wartość. Ponadto powyższa informacja uznana została za istotną z punktu widzenia Emitenta, ponieważ jest to pierwsza transakcja zakupu wierzytelności od ww. podmiotu i może mieć wpływ na przychody spółki.

Inne komunikaty

bDoDQPvX