Notowania

IVE Zawarcie istotnej umowy

W nawiązaniu do raportu nr 8/2019 ESPI z dnia 19 lipca 2019 roku Zarząd INVESTEKO S.A. z siedzibą w Świętochłowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 roku Emitent zawarł umowę z Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibą w Katowicach, zarządzającym Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach, na realizację zadania pn.: "Wykonanie pełnego zakresu remediacji terenu byłej powojskowej bazy paliw". Wartość umowy wynosi 5.769.500,89 zł. Czas realizacji przedmiotu umowy wynosi 36 miesięcy.

Inne komunikaty