Notowania

ASTRO: strona spółki
30.07.2019, 14:36

ASR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 23.07.2019 r.

Zarząd spółki Astro S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 23 lipca 2019 roku w Warszawie:
1) RK Productions Sp. z o.o. – posiadająca 20.230.751 akcji, z których przysługiwało 20.230.751 głosów, stanowiących 75,12% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 54,51% w ogólnej liczbie głosów; 2) Ryszard Krajewski– posiadający 6.698.372 akcji, z których przysługiwało 6.698.372 głosów, stanowiących 24,87% głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz 18,05% w ogólnej liczbie głosów;

Inne komunikaty