Trwa ładowanie...
bDzksRYR

Notowania

IMAGIS: strona spółki
2.08.2019, 20:40

IMG Przyznanie dofinansowania spółce zależnej Emapa SA

Zarząd spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wybraniu do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I PO IR 2014-2020, w ramach konkursu 2/1.1.1/2019, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” projektu spółki zależnej Emapa S.A. „Opracowanie uniwersalnych metod rozwiązywania zaawansowanych problemów marszrutyzacji z wykorzystaniem uczenia maszynowego”. Koszt całkowity projektu wynosi 6 460 215,00 zł, a wnioskowana i rekomendowana kwota dofinansowania 4 697 463,50 zł.
Rzeczywista kwota dofinansowania może ulec zmianie ze względu na weryfikację dopuszczalnej pomocy de minimis. Informacja powyższa została umieszczona na stronie https://www.ncbr.gov.pl/ i nie stanowi decyzji w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Nowe algorytmy i rozwiązania optymalizacyjne opracowane w ramach Projektu pozwolą spółce Emapa S.A. na dalszy rozwój oprogramowania rozwiązującego najbardziej skomplikowane problemy optymalizacyjne klientów z sektorów transportu i dystrybucji.

Inne komunikaty

bDzksRZz