Notowania

EBC: strona spółki
5.08.2019, 10:18

EBC Podpisane porozumienia w przedmiocie wspólnej realizacji projektu Eco Friendly

Zarząd EBC Solicitors Alternatywa Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) powziął informację, iż w dniu 2 sierpnia 2019 zostało obustronnie podpisane, z JEREMIE Seed Capital Fundusz Województwa Zachodniopomorskiego Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, porozumienie w przedmiocie wspólnej realizacji projektu pod nazwą Eco Friendly.
Prowadzone działania wpisują się w ogłoszoną w dniu 14 czerwca 2019 nową strategią Emitenta i są konsekwencją prezentowanych w raporcie ESPI nr 4/2019 działań zmierzających do uruchomienie projektu, którego celem jest wprowadzenie na rynek gamy produktów wytwarzanych z materiału w 100% biodegradowalnego. Wspólne działanie przewiduje finansowanie projektu opracowania technologii produkcji produktów jednorazowego użytku w pełni biodegradowalnych opartych na dostarczanych przez Emitenta półproduktach (w pierwszym etapie: mączkach drzewnych, w kolejnych etapach półproduktów ze słomy konopnej) będących naturalnymi produktami. Emitent planuje uruchomienie produkcji opartej na opracowanej technologii. Unia Europejska 5 czerwca br. przyjęła dyrektywę 2019/904, zgodnie z którą od 2021 roku w życie wchodzi zakaz sprzedaży plastikowych produktów jednorazowego użytku produkowanych z tworzyw sztucznych. Zakazem będą objęte jednorazowe sztućce, słomki, talerze czy styropianowe kubki. Według szacunków produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych objęte dyrektywą stanowią̨ około 86 % produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych zanieczyszczających obecnie wody i plaże Unii. Wprowadzona dyrektywa UE daje możliwość dynamicznego rozwoju nowym przedsięwzięciom opartym (jak w przypadku Emitenta) na nowych innowacyjnych technologiach. Emitent w chwili obecnej (również poprzez spółkę Scabrosus sp. z o. o., której jest wspólnikiem) ma wiedzę i możliwości realizacji projektu. Potencjał rynku oraz wysokie zaawansowanie projektu od strony technologicznej daje podstawy do upatrywania w tej działalności szansy biznesowej. W ocenie zarządu obecnie prowadzone prace w przyszłości będą stanowiły istotny element przychodów Spółki.

Inne komunikaty