Notowania

TALEX: strona spółki
5.08.2019, 15:53

TLX Zawarcie umowy z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o.

Zarząd Talex S.A. informuje, że Spółka zawarła umowę z Bravura Solutions Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług informatycznych. Umowa została zawarta na okres 5 lat i stanowi kontynuację dotychczasowej umowy zawartej w 2009 r. Szacowana wartość netto umowy w okresie 5 lat wynosi 5,6 mln PLN.

Inne komunikaty