Notowania

PROMISE: strona spółki
5.08.2019, 20:14

PRO Powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd APN Promise S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Tomasza Lotza Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej APN Promise S.A. powiadomienie o nabyciu pakietu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty