Trwa ładowanie...

Notowania

IGN Wygrana spółki stowarzyszonej w postępowaniu przetargowym Genomiczna Mapa Polski II - aktualizacja

Zarząd Inno-Gene S.A. („Emitent”) podjął 6 sierpnia 2019 roku informację od spółki stowarzyszonej Central Europe Genomics Center Sp. z o.o. („CEGC”, „Spółka”) o złożeniu w terminie wskazanym przez Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN („Zamawiający”) wymaganych dokumentów, dotyczących postępowania przetargowego nr PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II. Spółka przedłożyła wymagane przedłużenie wadium i przedłużenie oferty w ramach postępowania przetargowego. Oba dokumenty zostały przedłużone o 2 miesiące, zgodnie z zasadą ciągłości.
Oferta Spółki CEGC, na kwotę 63.338.850 PLN brutto, została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym nr PN 454/19 Genomiczna Mapa Polski II o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2019 . Obecnie trwa proces weryfikacji postępowania przez Urząd Zamówień Publicznych. O podpisaniu umowy na realizację projektu Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Inne komunikaty