Notowania

MOJ: strona spółki
7.08.2019, 9:29

MOJ Transakcje ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.

Zarząd Spółki MOJ S.A. w Katowicach informuje, że w dniu dzisiejszym tj.07.08. 2019 roku, Spółka w ramach współpracy ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o. otrzymała potwierdzenie przyjęcia do realizacji wystawionych (z przeznaczeniem dla Oddziału Kuźnia Osowiec) 5 (pięciu) zamówień na dostawę surowca o łącznej wartości 199,0 tys. zł.Przedmiotem tych zamówień jest surowiec do produkcji zgrzebeł oraz półogniw. Wartość złożonych zamówień u tego kontrahenta na materiały do produkcji dla Oddziału Kuźnia Osowiec (pręty) w okresie od 21.12 2018 r. ( data opublikowania rap.bieżącego nr 19/2018 o transakcjach ze spółką Karbon 2 Sp. z o. o.) do dnia dzisiejszego tj.07.08. 2019 roku (włączając powyższe zamówienia) wyniosła łącznie 6 120,6 tys zł. Przedmiotem tych zamówień były surowce do produkcji odkuwek: zamka, półogniw, ogniw i odkuwki zgrzebeł. Należy zaznaczyć , że spółka Karbon 2 Sp. z o. o. jest podstawowym dostawcą surowca dla MOJ S.A. Wszystkie transakcje odbywają się na warunkach rynkowych.

Inne komunikaty