Notowania

UNIMA: strona spółki
7.08.2019, 12:44

U2K Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) działając zgodnie z Art.17 ust.1 MAR podaje do publicznej wiadomości , że w dniu dzisiejszym podpisał umowę na wykonanie instalacji teletechnicznych (SSP, KD, SSWiN, instalacje domofonowa, CCTV) Obiektu - Kompleks Biurowy "West 4 Business Hub", Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu. Stronami umowy są: Spółka jako Wykonawca i Projekt 17 – „Grupa Echo” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kielcach jako Zlecający.
Wartość umowy wynosi 1 350 000 zł netto. Termin realizacji prac objętych umową – 31 lipca 2020 roku. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od standardowych rozwiązań stosowanych dla tego rodzaju umów. Umowa nie jest umową warunkową.

Inne komunikaty