Notowania

IDH: strona spółki
8.08.2019, 16:11

IDH Zawarcie umowy na roboty budowlane

Zarząd IDH DEVELOPMENT S.A. "Spółka", "Wykonawca" informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. zawarł umowę na wykonanie pakietu robót drogowych "Umowa" na inwestycji w Warszawie.
Zakończenie całości robót objętych umową ma się zakończyć do dnia 30 czerwca 2020 roku. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizacje przedmiotu umowy wynosi netto 3.445.008,51 zł (trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy osiem złoty 51/100)

Inne komunikaty