Notowania

FASTFIN: strona spółki
8.08.2019, 23:23

FFI Wniosek o uchylenie zarządu własnego

Zarząd spółki FAST FINANCE S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu 8 sierpnia 2019 r. pozyskał informację, że Nadzorca Sądowy złożył do Sądu Rejonowego Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu wniosek o uchylenie zarządu własnego dłużnika.
Na chwilę sporządzenia niniejszej informacji Spółka nie zna treści złożónego wniosku.

Inne komunikaty