Notowania

BPN Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2019 z dnia 21 maja 2019 r., Zarząd BLACK POINT S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 sierpnia 2019 r. pomiędzy Spółką a Panem Marcinem Adamskim oraz Panem Grzegorzem Sokołowem podpisany został Aneks do Umowy Inwestycyjnej z dnia 21 maja 2019 r.
Zgodnie z zawartym Aneksem, do podpisania umowy przenoszącej własność udziałów dojdzie najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r. Pozostałe zapisy Umowy Inwestycyjnej nie ulegają zmianie.

Inne komunikaty