Notowania

PLAYWAY: strona spółki
9.08.2019, 20:57

PLW Objęcie 25,93% akcji w kapitale zakładowym Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie

Zarząd PlayWay S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 9.08.2019 r. Spółka dokonała objęcia 25,93% akcji (tj. 350.000 szt. akcji na okaziciela serii B) w kapitale zakładowym Image Power S.A. z siedzibą w Warszawie („Image Power”) w zamian za wkład pieniężny w wysokości 35 tys. zł.
Głównym przedmiotem działalności Image Power będzie ukończenie produkcji gier Diesel Punk Wars, Gaming Constructor oraz Dirty Jobs. Prawa do ww. gier zostaną w całości przekazane przez Spółkę na rzecz Image Power.

Inne komunikaty