Notowania

POLICE: strona spółki
13.08.2019, 16:40

PCE Szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji

W nawiązaniu do raportów bieżących: nr 39/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku oraz nr 41/2019 z dnia 10 sierpnia 2019 roku Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. (dalej: „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe skutki finansowe czasowego unieruchomienia instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika, spowodowanego koniecznością remontu kotłów znajdujących się na Instalacji Przygotowania Gazu Syntezowego.
Utracone korzyści za czerwiec oszacowano na poziomie 7 mln zł. Skutki finansowe za lipiec i sierpień łącznie szacowane są na 43 mln zł. Utracone korzyści wynikają przede wszystkim z utraconych marż ze sprzedaży produktów azotowych w tym mocznika i jego roztworów oraz amoniaku, która zostałaby z dużym prawdopodobieństwem zrealizowana, gdyby instalacje pracowały normalnie. Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Jednocześnie Emitent informuje, że w związku z zaistniałym zdarzeniem zgłosił szkodę w ramach polisy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku.

Inne komunikaty