Notowania

INFOSCAN: strona spółki
13.08.2019, 19:46

IST Podjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z EUROPEAN HIGH GROWTH OPPORTUNITIES SECURITIZATION FUND.

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka"), nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału do realizacji założeń strategicznych, informuje, że w dniu 13 sierpnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy emisji i subskrypcji obligacji zamiennych na nowe akcje oraz warrantów subskrypcyjnych z European High Growth Opportunities Securitisation Fund.
Uzyskanie zgody Walnego Zgromadzenia Spółki jest spełnieniem jednego z kilku warunków Umowy, o których mowa w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.

Inne komunikaty