Notowania

FITEN: strona spółki
13.08.2019, 22:54

FTN Odwołanie prognoz wyników finansowych Emitenta

Zarząd FITEN S.A. w restrukturyzacji (dalej „Spółka”) informuje, że podjął decyzję o odwołaniu prognoz wyników finansowych na lata 2019 - 2021, przekazanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym ESPI nr 9/2018 z dnia 13 listopada 2018 roku. Odwołanie prognoz wyników finansowych podyktowane jest negatywnym wynikiem oceny możliwości realizacji tych prognoz, dokonanej przez Zarząd.
Na powyższą sytuację decydujący wpływ ma ogólna sytuacja na rynku, na którym działa Spółka, w szczególności wpływ ustawy regulującej ceny energii elektrycznej w kontraktach z odbiorcami końcowymi oraz rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy na wyniki Emitenta.

Inne komunikaty