Notowania

RADPOL: strona spółki
14.08.2019, 8:12

RDL Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Radpol S.A. w dniu 12 sierpnia 2019 roku

Zarząd Radpol Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej „NWZ”) w dniu 12 sierpnia 2019 roku:
1. Fundusze zarządzane przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 3 900 383 głosy, co stanowiło 22,26% liczby głosów na NWZ oraz 10,19% ogólnej liczby głosów (w tym PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 3 701 183 głosy, co stanowiło 21,12% liczby głosów na NWZ oraz 9,67% ogólnej liczby głosów); 2. Fundusze zarządzane przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. posiadały 3 632 136 głosów, co stanowiło 20,73% liczby głosów na NWZ oraz 9,49% ogólnej liczby głosów (w tym Aviva Investors SFIO posiadał 2 160 196 głosów, co stanowiło 12,33% liczby głosów na NWZ oraz 5,65% ogólnej liczby głosów); 3. Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2 798 000 głosów, co stanowiło 15,97% liczby głosów na NWZ oraz 7,31% ogólnej liczby głosów; 4. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny posiadał 2 514 998 głosów, co stanowiło 14,35% liczby głosów na NWZ oraz 6,57% ogólnej liczby głosów; 5. Pan Marcin Wysocki posiadał 2 502 061 głosów, co stanowiło 14,28% liczby głosów na NWZ oraz 6,54% ogólnej liczby głosów; 6. FRAM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadał 1 530 000 głosów, co stanowiło 8,73% liczby głosów na NWZ oraz 4% ogólnej liczby głosów.

Inne komunikaty