Notowania

IND Informacja o Zaproszeniu do składania ofert sprzedaży akcji Spółki

Zarząd Indykpol S.A. (dalej „Spółka”) z siedzibą w Olsztynie, działając na podstawie Uchwały nr 8/05/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie nabycia akcji Spółki w celu umorzenia, niniejszym zaprasza akcjonariuszy Spółki do składania ofert sprzedaży jej akcji na warunkach określonych w załączonym Zaproszeniu do Składania Ofert Sprzedaży.
Pełna treść Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki www.indykpol.pl.

Załączniki

Inne komunikaty