Notowania

ASBIS: strona spółki
14.08.2019, 10:37

ASB zakup akcji własnych

Rada Dyrektorów ASBISc Enterprises PLC (“Spółka") informuje, iż celem wykonania Uchwały nr 1 NWZA z dnia 15 lipca 2019 r. Spółka podczas sesji giełdowych w dniach 13-14 sierpnia 2019 r. dokonała nabycia łącznie 40 000 szt. akcji własnych.
Średnia jednostkowa cena zakupu wyniosła 2,33 zł za akcję. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,20 USD za 1 akcję. Nabyty pakiet stanowi 0,072% kapitału zakładowego i daje 40 000 głosów (0,072%) na WZA. Po powyższej transakcji Spółka posiada łącznie 56 389 sztuk akcji własnych, stanowiących 0,102% kapitału zakładowego i dających 56 389 głosów (0,102%) na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Inne komunikaty