Notowania

INTROL: strona spółki
14.08.2019, 10:59

INL Limatherm S.A. – zawarcie zleceń transakcji walutowych typu forward

Zarząd INTROL S.A („Emitent”) w dn. 14 sierpnia 2019 r. powziął informację o zawarciu zlecenia szeregu transakcji walutowych typu forward przez Limatherm S.A. (Spółka ze 100% udziałem Emitenta).
Łączna wartość transakcji wynosi 7 400 000 EURO (33 633 000 PLN). Szczegółowy wykaz transakcji jest zawarty w załączniku do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty