Notowania

ARCHICOM: strona spółki
14.08.2019, 15:01

ARH Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. („Emitent”), informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. jednostka zależna Spółki – Archicom Nieruchomości 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarła umowę nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Wrocławiu, o powierzchni ok. 0,67 ha za cenę netto 3.250.000,00 zł.
Na zakupionej nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej na której zostanie wybudowanych około 62 mieszkań. Zakup nieruchomości sfinansowany został ze środków w dyspozycji spółki .

Inne komunikaty