Notowania

ERBUD: strona spółki
14.08.2019, 15:03

ERB Podpisanie kolejnych umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power.

Zarząd ERBUD S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 14 sierpnia 2019r. spółka PBDI S.A z Torunia (podmiot zależny w 90% od Emitenta) podpisała 4 kolejne umowy na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 2:
1. Inwestor : PV SUN-G Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, 02-566 Całkowita wartość kontraktu netto: 1.325.000,00 PLN Przedmiot kontraktu: Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej w miejscowości Dąbrówka Królewska gm. Gruta 2. Inwestor : Elektrownia PV 3 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, 02-566 Całkowita wartość kontraktu netto: 1.295.000,00 PLN Przedmiot kontraktu: Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej w miejscowości Kamienica gm. Paczków 3. Inwestor : Elektrownia PV 4 Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, 02-566 Całkowita wartość kontraktu netto: 1.373.989,00 PLN Przedmiot kontraktu: Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej w miejscowości Dąbrówka Wyłazy II gm. Skórzec 4. Inwestor : Elektrownia PV Łaszczewiec Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie, 02-566 Całkowita wartość kontraktu netto: 1.354.791,00 PLN Przedmiot kontraktu: Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej w miejscowości Bukowina Bobrzańska gm. Żagań W związku z powyższym łączna wartość podpisanych umów ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power w ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 24.704.855,00 PLN. Warunki handlowe dla wszystkich zawartych kontraktów: 1. Warunki płatności: fakturowanie częściowe zgodnie z realizacją kamieni milowych. Faktury płatne w terminie 20 dni od dnia doręczenia faktury; 2. Terminy realizacji: Realizacja pojedynczego kontraktu nie przekracza średnio 7 miesięcy. Termin zakończenia ostatniego zlecenia przypada na dzień 31 marca 2020 r. 3. Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania): 10% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej na czas realizacji kontraktu; 4. Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania): 5% wartości wynagrodzenia brutto w formie gwarancji bankowej na okres 5 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Wstępnego. 5. Kary: W przypadku nieosiągnięcia wskazanego w umowie progu współczynnika wydajności Elektrowni Fotowoltaicznej w określonym terminie – 25% wartości kontraktu. Za opóźnienia w realizacji poszczególnych kamieni milowych - 0,05% wartości kontraktu za każdy dzień zwłoki w trakcie pierwszych dwóch tygodni opóźnienia a po tym czasie 0,1% wartości kontraktu. Maksymalna dopuszczalna kwota kar umownych za zwłokę nie przekroczy 20% całkowitej ceny kontraktu.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-08-14
ERB Podpisanie kolejnych umów na budowę Elektrowni Fotowoltaicznych ze spółkami celowymi wchodzącymi w skład Grupy R.Power.
12,95
-1,93
2019-08-08
ERB Podpisanie znaczącej Umowy o wartości 22,98 mln zł netto na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Lichnowy.
13,40
-2,99
2019-07-30
ERB Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane w wysokości 26,4 mln zł na budowę inwestycji pod nazwą Lake Hill II obejmującej budynki hotelowe wraz z zagospodarowaniem terenu w Sosnówce.
13,25
+1,13
2019-07-25
ERB Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane o wartości 29 180 251,69 zł netto dotyczącej wykonania przebudowy , nadbudowy i rozbudowy budynku Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
12,45
+2,81
2019-07-24
ERB Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane na realizację budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie o wartości 74,2 mln zł netto.
12,00
+0,83
2019-07-18
ERB Zaproszenie do podpisania umowy o roboty budowlane na realizację budynku Morskiego Centrum Nauki w Szczecinie.
12,30
-2,03
2019-07-17
ERB Podpisanie znaczącej umowy o roboty budowlane o wartości 83 143 824,84 PLN netto dotyczącej wykonania zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi na parterze, z garażem podziemnym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Milczańskiej w Poznaniu.
12,95
-2,70
2019-07-08
ERB Informacja o rejestracji w dniu 5 lipca 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zmian Statutu Spółki.
12,00
0,00
2019-06-06
ERB Podpisanie znaczącej Umowy przez Erbud S.A. o wartości 45,4 mln zł brutto. Umowa dotyczy zamówienia: "Termomodernizacja Budynku Głównego Szpitala oraz Budynku Polikliniki celem poprawy efektywności energetycznej SPSK Nr 4 w Lublinie"
11,95
-5,44
2019-05-30
ERB Wykonanie przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) Erbud Operations Sp. z o.o. prac termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (w formule "projektuj i buduj") za kwotę 41,8 mln brutto PLN
12,65
-1,19