Notowania

BITEVIL: strona spółki
16.08.2019, 16:39

BIT Raport miesięczny za lipiec 2019 BIT EVIL S.A.

Zarząd spółki BITEVIL S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 12/2019 z dnia 7 maja 2019 r. przekazuje informację o wynikach finansowych Spółki osiągniętych w lipcu 2019 roku.
Podstawowe informacje przekazane w raporcie miesięcznym: - przychody ze sprzedaży za lipiec 2019 wyniosły 48 657 PLN - przychody za okres styczeń – lipiec wyniosły 711 718 PLN, w tym przychody krajowe 155 741 PLN oraz przychody z działalności zagranicznej 555 977 PLN, - godziny programistyczne w lipcu 2019 r. wyniosły 847h, - wszystkie godziny przepracowane w lipcu 2019 r. do o fakturowania wynosiły 664h.

Załączniki

Inne komunikaty