Notowania

ARI: strona spółki
16.08.2019, 21:35

ARI Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA

Zarząd spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2019 z dnia 19 lipca 2019 r. informuje, iż otrzymał od Pana Szymona Gawryszczaka korektę zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, o zmianie dotychczas posiadanego udziału.
Powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty